– kompetencegivende

Proceskonsulent­-
uddannelse 1 & 2

Bliv tryg og professionel proceskonsulent – mange metoder og reflekteret praksis.

Du bliver inspireret og udfordret i trygge rammer – og får præsenteret den nyeste teori og praksis inden for proces-fagligheden. Vi arbejder med løsninger på opgaver fra din og holdets hverdag, og på den måde bliver der direkte koblet til din arbejdsplads.

Næste holdstart: 15. og 16. august 2023
Deadline for tilmelding: 3. juli 2023

Kompetencegivende proceskonsulentuddannelse i 2 dele

Proceskonsulentuddannelsen består af 2 dele. Hver del har 5 dages intensiv læring og en eksamen. Dagene består af 2 dages internat, 2 dages møde i små fortrolige grupper, hvor underviseren faciliterer digitalt samt 1 dags holdundervisning.

Eksamen er digital.

Del 1: Enkle processer

Del 1 stiller skarpt på, hvordan du som procesleder arbejder med mindre grupper. Du får viden om og træning i grundlæggende kommunikation og facilitering.

Del 2: Komplekse processer

Del 2 arbejder med processer med større kompleksitet. De varer længere, de har flere deltagere og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks.

Spændende læringsproces for dig

Du bliver udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Udfordringen kommer både fra din underviser og de andre deltagere.

Proceskonsulentuddannelse

På uddannelsen vil vi gerne løfte dine konkrete proceskompetencer og opdatere din forståelse af dig selv som procesansvarlig. Vi sætter alle i spil, så både deltagere og undervisere er aktive.

Priser

Del 1: DKK 19.900 (ekskl. moms)
Del 2: DKK 19.900 (ekskl. moms)

På hver del får du:

 • 5 dages intensiv og levende undervisning i en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning
 • Lækker forplejning, inspirerende samvær og højt fagligt niveau
 • Internat ophold i Århus
 • Inspirationsmateriale og Go’Proces’ egne værktøjer og metoder anvendt og tilsendt på mail

Diplomeksamen

Proceskonsulentuddannelse 1 & 2 udgør tilsammen to valgfag i diplom i ledelse. Du kan selv vælge, om du vil gå til eksamen. Læs mere om diplomeksamen valgmoduler diplom i ledelse. Adgang til 10 ECTS point.

Dit udbytte af proceskonsulentuddannelsen

Underviserne har fokus på din læring og udvikling, så alt, hvad der trænes på uddannelsen, bliver til nyttige pointer og metoder, der kan anvendes i dit arbejder med processer. Undervisningen varetages af konsulenter med min. 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og forskellig personlig stil.

 • Forberede, afvikle og evaluere større og mindre processer sammen med de andre deltagere
 • Træne procesbevidst mødeledelse
 • Videreudvikle metoder til at håndtere samarbejde på tværs af fagligheder
 • Arbejde systematisk med refleksion og læring
 • Træne dine kommunikative kompetencer – spørge-, lytte- og feedback teknikker
 • Håndtering af konflikter med vægtning på forebyggelse af konflikter i forandringsprocessen
 • Afprøve værktøjer til at involvere mange medarbejdere
 • Samarbejde fortroligt med de andre deltagere på holdet.

Del 1: dagenes indhold

Dag 1 & 2

Procesledelse – fælles udgangspunkt for holdet

Internat i Aarhus

Dag 1 kl. 11-21
Dag 2 kl. 9-14

Efter velkomst og den første introduktion bygger vi sammen et fælles systemteoretisk fundament. Vi bevæger os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan anvendes og forstås i din dagligdag.

Dag 3 & 4

Enkle processer – procesdesign

Grupper mødes lokalt, og der faciliteres digitalt

Dag 3 kl. 9-16
Dag 4 kl. 9-16

Vi fokuserer på procesdesign af enkle processer og bruger møder som hverdagseksempel på en lille proces, du kan lede. Et møde er del af en organisatorisk kontekst og har en bestemt tidsmæssig udstrækning samt en gruppe deltagere.

Dag 5

Enkle processer – procesmetoder

Holdet deles i to i hhv. Aarhus og København.
Man møder til undervisning, hvor det passer bedst.

Dag 5 kl. 9-16

Kommunikation og ledelse er omdrejningspunktet, når man leder processer. På dette intensive træningsmodul arbejder vi med konkrete metoder, der understøtter sproglighed i processer.

LUK

Dag 1 & 2

Systemiske begreber som multivers, forforståelse, konstruktiv forstyrrelse og autopoiese vil blive konkretiseret med masser af eksempler og øvelser. Vi stiller skarpt på, hvad procesledelse er og hvordan det kommer til at gøre en forskel for dine arbejdsopgaver. Vi arbejder med procesdesign af den enkle proces – og da de to første dage holdes som internat, bliver det rigtig intensivt. Vi kan lære hinanden relativt godt at kende på kort tid og få sat rammen for resten af forløbet.

Efter dag 1 & 2

Når du er færdig efter de første 2 dage, har du et klart billede af, hvordan din egen aktuelle procespraksis er – også i et systemteoretisk perspektiv – og hvad det er du gerne vil arbejde med at udvikle på forløbet. Du er også blevet en del af en sparringsgruppe – og er gået i gang med at arbejde med din egen læringslogbog. Sparringsgruppen dannes efter geografi, så det er lettere at mødes for jer på dag 3 og 4.

LUK

Dag 3 & 4

Når proceslederen skal lede et møde er alle klassiske procesledelsesopgaver i spil:

  • Hvordan skaffer vi os viden om åbenlyse og skjulte dagsordner og behov?
  • Hvordan afstemmer vi forskellige behov fra fx ledelse og enkelte medarbejdere – eller fra
   organisationen og den enkelte?
  • Hvordan arbejder vi med for-forståelser og afstemning af forventninger?
  • Hvordan sikrer vi os mandat til faktisk at lede mødet?
  • Hvordan sikres fremdrift og oplevelsen af mening og effekt?
  • Hvordan samles der op og laves aftaler omkring videre handlinger?
  • Hvordan kobles mødets resultater sammen med resten af konteksten efterfølgende?

Dag 3 og 4 foregår i grupper hjemme hos eller på arbejdspladsen ved en af gruppedeltagerne. Underviseren er på online, og processen er tæt faciliteret begge dage. Vi arbejder skiftevis i grupperne og på holdet.

Efter dag 3 & 4

Når du er færdig efter dag 3 og 4, vil du have en større bevidsthed om din egen rolle som procesleder i mere enkle processer – og du vil vide rigtig meget om, hvordan pointerne fra de enkle processer kan overføres til andre langt mere komplekse processer. Du vil vide, hvilke mødesammenhænge du kan gå hjem og arbejde med – og hvad der er dine personlige udviklingspunkter.

LUK

Dag 5

Med sproget kan vi undersøge, hvordan vi forstår hinanden og hvordan vi kan skabe mening sammen. Vi forholder os både til organisationens sproglige tone – og til de etiske dilemmaer du kan møde. På dag 5 er holdet delt i to: Aarhus og København. Man møder til undervisning, hvor det passer bedst.

Efter dag 5

Når du er færdig efter dag 5, har du fået sammenfattet din læring om de mere enkle processer og en teori, der knytter sig til. Du har et godt hold af proceskonsulenter, som du kan trække på – og du er klar til at gå til eksamen, hvis du har valgt at gøre det.

Del 2: dagenes indhold

Dag 6 & 7

Mere komplekse processer, forberedelse, design og øvelser

Internat i Aarhus

Dag 6 kl. 11-21
Dag 7 kl. 9-14

Organisationen er i fokus. Alle processer finder sted i en bestemt kontekst, og som procesleder er der oftest en organisatorisk kontekst, der både kan være politisk og strategisk.

Dag 8 & 9

Mere komplekse processer, feedback, videndeling og vidensproduktion

Grupper mødes lokalt, og der faciliteres digitalt

Dag 8 kl. 9-16
Dag 9 kl. 9-16

Procesfaglighed for alvor. To meget aktive dage hvor holdet på skift afvikler processer for og med hinanden. Ind imellem træningen kommer der teoretiske indlæg og feedback fra underviserne.

Dag 10

Metaproces på læring fra forløbet og konsultation ved underviseren

Holdet deles i to i hhv. Aarhus og København.
Man møder til undervisning, hvor det passer bedst.

Dag 10 kl. 9-16

Afslutningsvis laver vi sammen procesdesign, der imødekommer stor spredning på dagsordener og faglighed.

LUK

Dag 6 & 7

Holdet er samlet til seminar i Aarhus, og det er to intensive dage. Vi kaster os ud i en fælles øvelse, hvor vi skal designe processer til jeres arbejdspladser. Vi dykker ned i teorien om forandringsledelse og hvad der sker, når der er modstand, og hvordan du som procesleder arbejder med at håndtere dette.

Efter dag 6 & 7

Når du er færdig med disse to dage, vil du være blevet klogere på konkrete modeller til at planlægge og afvikle større procesforløb. Du er stadig i gang med din læringslogbog, og du er godt i gang med at ændre den måde, du plejer at forberede procesledelse i dit daglige arbejde.

Du har aftaler med din gruppe om, hvordan i forbereder og gennemfører relevante processer på de repræsenterede arbejdspladser. I afvikler processer hos hinanden eller hjælper hinanden med afviklingen. Du får endnu mere træning i procesfacilitering i praksis.

LUK

Dag 8 & 9

Vi arbejder intensivt og stramt faciliteret med feedback, erfaringsopsamling, vidensdeling og vidensproduktion. Dels er det vigtige elementer i mange processer, og dels skal holdet bearbejde de processer, der siden sidst er blevet afviklet på jeres respektive arbejdspladser. Du får sat dine nye kompetencer mest muligt i spil. Du vil være inspireret af det, som du har set de andre på holdet gøre og sige og af deres tips og tricks – samt inspireret af undervisernes faglige indlæg og eksempler fra deres praksis.

Dag 8 og 9 foregår i grupper hjemme eller på arbejdspladsen hos en af gruppedeltagerne. Underviseren er på online, og processen er tæt faciliteret begge dage. Vi arbejder skiftevis i grupperne og på holdet.

Efter dag 8 & 9

Når du er færdig med disse to dage, har du fået opsamlet din egen viden og læring omkring de processer, der er blevet afviklet – og du har fået din egen oplevelse spejlet hos de andre på holdet. Du begynder at koble friere til teorien.

LUK

Dag 10

Vi arbejder med teori og værktøjer, der hjælper os med at koordinere mening i komplekse sager. Vi afslutter forløbet, evaluerer og kigger på alt det, som du har lært, og hvordan du bliver ved med at udvikle din procespraksis. Dagen gennemføres i hhv. Aarhus og København, og du møder op der, hvor det passer bedst. Vi afslutter forløbet med at hele holdet mødes digitalt.

Efter dag 10

Du er blevet meget skarpere på finesserne i god procesledelse på din egen personlige stil, og du vil have arbejdet med etik og moral i procesarbejdet. Du er blevet go’ til at have andre i proces, og ved nu hvordan du, som en knivskarp procesleder, gør dine deltagere bedre til deres arbejde.

Hvad laver en proceskonsulent?

Kært barn – mange navne; proceslederen, proceskonsulenten eller facilitatoren er til stede for at gøre det let for deltagerne at bidrage, samarbejde og skabe resultater. Som proceskonsulent har du ansvaret for hele eller dele af processen – lige fra den tidligste forberedelse til den endelige afslutning.

En proceskonsulent tør og bør hele tiden holde fokus på det eller de overordnede fælles mål der skal nås, på de store linjer og på den samlede opgave. Det betyder, at proceskonsulenten kan hjælpe med at holde deltagerne på sporet og fastholde fokus og motivation. Proceskonsulenten får samspillet mellem deltagerne til at lykkes bedre end det ellers ville. Alle deltagere i en proces deltager med deres særinteresser og kæp-heste. Men proceskonsulenten har det organisatoriske mål som fokus.

Hos Go’Proces er vi optagede af at samspillet undervejs er præget af ordentlighed og god stemning. Det er nemlig ofte det der gør, at deltagerne kan bidrage allerbedst.

Arbejdsopgaver som intern proceskonsulent

Som intern proceskonsulent vil dine opgaver ofte være en forlængelse af organisatoriske og ledelsesmæssige indsatser, herunder:

 • Implementering af strategier
 • Arbejde med værdier
 • Arbejde med arbejdsmiljø
 • Forbedring af sygefravær
 • Sikring af kvalitet i forhold til kommunikation og dokumentation
 • Håndtering af konflikter og modstande i organisationen
 • Hjælp til at få projekter på sporet – eller med at få dem til at blive der

 

Arbejdsopgaver som ekstern proceskonsulent

Som ekstern proceskonsulent bliver du som oftest købt ind til at løse opgaver, som det er vigtigt IKKE bliver løst internt. Det kan være forbigående opgaver, hvor man ikke vil ansætte fast, eller det kan være opgaver hvor det er en fordel med en distance til sagen, en faglig ekspertise eller en der kan træde til og hjælpe ledelsen. Eksempler på opgaver for den eksterne proceskonsulent:

 • Fusioner
 • Konflikter
 • Pres på implementering er der ikke har rette intensitet
 • Udbredelse af faciliterende kompetencer internt
 • Arbejde i ledergrupper hvor interne konsulenter ikke kan hjælpe
 • Oprydning i arbejdsflow hvor man er ”hjemmeblind” internt
 • Nytænkning og nyetablering af arbejdsflow og snitflader internt
 • Aflastning af ledelsesopgaver

Mød os hos Go'Proces

Vi lever for den positive forandring, der skaber ny mening for mennesker og ny vitalitet for organisationer.
Vi iværksætter aldrig processer for processernes skyld. Vi vil se resultater, og vi skal skabe positiv forandring. Hver gang.

Mia Søiberg

Indehaver og chefkonsulent

Jeg er god til at skabe mening og vise sammenhængen mellem visioner, strategi og praksis. Jeg er optaget af at opfylde de mål, jeg er med til at arbejde for, og jeg er en fortrolig ... Læs mere

Rikke Kajhøj

Chefkonsulent

Jeg er chefkonsulent og arbejder især med at skabe tryghed, så svære processer bliver konstruktive processer. Mit arbejde er præget af min vilje til at gøre en forskel og til at ... Læs mere

Henrik Thomsen

Chefkonsulent

Jeg er chefkonsulent med det evige mål at få strategier til at slå igennem i praksis. Jeg vil med andre ord se resultater. Jeg er uddannet både tømrer og pædagog, jeg har en Master ... Læs mere

Martin Aastrup Søborg

Freelance salgschef

Som freelance salgschef i Go’Proces er det min opgave, i samarbejde med vores konsulenter at undersøge hvordan markedet udvikler sig, og hvem der har behov for vores ydelser ... Læs mere

Vi har undervist over 100 hold

Jeg fremhæver til stadighed Go’Proces’ uddannelse som en epokegørende læringsoplevelse for mig – det er jo det, der fik mig sporet for alvor ind på det, som jeg er mest optaget af – og heldigvis kan bruge al min arbejdstid på nu.

Mia Fihl Jeppesen, Udviklingskonsulent og Adjunkt, Ledelse og Organisation/KLEO

Vi samarbejder med