– kompetencegivende

Proceskonsulent­-
uddannelse 1 & 2

Bliv tryg og professionel proceskonsulent – Mange metoder og reflekteret praksis.

Bliv tryg og professionel proceskonsulent – Mange metoder og reflekteret praksis. På dit hold får du indsigt i helt opdateret procespraksis, og den forskel teori og redskaber kan gøre. Vi giver løsningen på helt dagligdags opgaver, som du kender fra din arbejdsplads.

Næste holdstart: 2. november 2020

Uddannelsen består af 2 dele

Proceskonsulentuddannelsen består af 2 dele, hver del med 5 dages intensiv læring.
De fem dage kvalificerer dig til at rammesætte og styre mindre processer med få deltagere.

Del 1: stiller skarpt

Del 1 stiller skarpt på, hvordan du som procesleder arbejder med mindre grupper. Og du får viden om og træning i grundlæggende kommunikation og facilitering.

Del 2: arbejder med proces

Del 2 arbejder med processer med større kompleksitet. De varer længere, de har flere deltagere og den organisatoriske sammenhæng er mere kompleks.

Forventninger

Du bliver udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig. Udfordringen kommer både fra din underviser og de andre deltagere.

Proceskonsulentuddannelse

Proceskonsulentuddannelse 1 & 2 udgør tilsammen to valgfag i diplom i ledelse. Du kan selv vælge om du vil gå til eksamen, og du kan læse mere om diplom eksamen valgmoduler diplom i ledelse. Uddannelsen består af 2 dele, hver del med 5 dages intensiv læring

Priser

Del 1: DKK 19.900 (ekskl. moms)
Del 2: DKK 19.900 (ekskl. moms)

Det får du

 • 10 dages undervisning fra kl 9.00-16.00 hver dag
 • Løbende tilretning med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe ifm. corona-forholdsregler
 • Det bliver en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning
 • Evt. inspirationsmateriale tilsendt på mail
 • Go’Proces’ egne værktøjer og metoder uddelt og anvendt
 • Evt. litteratur skal tilkøbes og der anslås en pris på DKK 600.

Diplomeksamen

Proceskonsulentuddannelse 1 & 2 udgør tilsammen to valgfag i diplom i ledelse. Du kan selv vælge, om du vil gå til eksamen. Læs mere om diplomeksamen valgmoduler diplom i ledelse. Adgang til 10 ECTS point.

Dit udbytte af kurset

Underviserne har fokus på din læring og udvikling, så alt, hvad der trænes på uddannelsen, bliver til nyttige pointer for din videre udvikling. Undervisningen varetages af konsulenter med 5 og 15 års erfaring, et stærkt teoretisk fundament og en nysgerrighed på metoder og personlig stil.

 • Forberede, afvikle og evaluere større og mindre processer sammen med de andre deltagere
 • Træne procesbevidst mødeledelse
 • Videreudvikle metoder til at håndtere samarbejde på tværs af fagligheder
 • Arbejde systematisk med refleksion og læring
 • Træne dine kommunikative kompetencer – spørge-, lytte- og feedbackteknikker
 • Afprøve værktøjer til at involvere mange medarbejdere
 • Afprøve hvad den systemiske teori kan tilføre hverdagen
 • Samarbejde fortroligt med de andre deltagere på holdet

Del 1: dagenes indhold

Dag 1 & 2

kl. 9.00 – 15.30

Procesledelse – fælles udgangspunkt for holdet

Efter velkomst og den første introduktion bygger vi sammen et fælles systemteoretisk fundament. Vi bevæger os frem mod den mest aktuelle forståelse af teorien og af, hvordan den kan anvendes og forstås i din dagligdag.

Dag 3 & 4

kl. 9.00 – 15.30

Den lille proces – mødet som eksempel

Vi fokuserer på møder som hverdagseksempel på en lille proces du kan lede. Et møde er del af en organisatorisk kontekst, har en bestemt tids-mæssig udstrækning, en gruppe deltagere.

Dag 5

kl. 9.00 – 15.30

Procestræning, kommunikation og sprog

Kommunikation er omdrejningspunktet, når man leder processer. Og som procesleder er sproglig bevidsthed afgørende. Vi kan bruge det til at skabe og ændre, eller til at understøtte.

LUK

Dag 1 & 2

Systemiske begreber som multivers, forforståelse, konstruktiv forstyrrelse og autopoiese vil blive konkretiseret med masser af eksempler og øvelser. Vi stiller skarpt på hvad procesledelse er og hvordan det kommer til at gøre en forskel for dine arbejdsopgaver. Derudover sætter vi rammen for resten af forløbet og lærer hinanden bedre at kende.

Efter dag 1 & 2

Når du er færdig efter de første 2 dage, har du et klart billede af hvordan din egen aktuelle procespraksis er – også i et systemteoretisk perspektiv – og hvad det er du gerne vil arbejde med at udvikle på forløbet. Du er også blevet en del af en sparringsgruppe – og er gået i gang med at arbejde med din egen lærings-logbog.

LUK

Dag 3 & 4

Når proceslederen skal lede et møde er alle klassiske procesledelsesopgaver i spil:

 • Hvordan skaffer vi os viden om åbenlyse og skjulte dagsordner og behov?
 • Hvordan afstemmer vi forskellige behov fra fx ledelse og enkelte medarbejdere – eller fra
  organisationen og den enkelte?
 • Hvordan arbejder vi med for-forståelser og afstemning af forventninger?
 • Hvordan sikrer vi os mandat til faktisk at lede mødet?
 • Hvordan sikres fremdrift og oplevelsen af mening og effekt?
 • Hvordan samles der op og laves aftaler omkring videre handlinger?
 • Hvordan kobles mødets resultater sammen med resten af konteksten efterfølgende?

Efter dag 3 & 4

Når du er færdig efter dag 3 og 4, vil du have en større bevidsthed om din egen rolle som procesleder på møder – og vide rigtig meget om hvordan pointerne fra møderne kan overføres til andre langt mere komplekse processer. Du vil vide, hvilke mødesammenhænge du kan gå hjem og arbejde med – og hvad der er dine personlige udviklingspunkter.

LUK

Dag 5

Med sproget kan vi undersøge hvordan vi forstår hinanden og hvordan vi kan skabe mening sammen. Vi forholder os både til organisationens sproglige tone – og til de etiske dilemmaer du kan møde.

Efter dag 5

Når du er færdig efter dag 5, har du fået et klart billede af dit eget sprogbrug, og hvordan du kan bruge den anerkendende tilgang i din procespraksis. Og hvor udfordringer og grænserne for anvendelsen af den anerkendende tilgang er.

Del 2: dagenes indhold

Dag 6 & 7

kl. 9.00 – 15.30

Forberedelse og feedback

Organisationen er i fokus. Alle processer finder sted i en bestemt kontekst, og som procesleder er der oftest en organisatorisk kontekst, der både kan være politisk strategisk og ganske.

Dag 8 & 9

kl. 9.00 – 15.30

Strategi, ledelse, retning og konsekvens.

Procesfaglighed for alvor. To meget aktive dage hvor holdet på skift afvikler processer for og med hinanden. Ind imellem træningen kommer der teoretiske indlæg og feedback fra underviserne.

Dag 10

kl. 9.00 – 15.30

Procestræning og etik

Afslutningsvis laver vi sammen procesdesign, der imødekommer stor spredning på dagsordener og faglighed.

LUK

Dag 6 & 7

Holdet kastes ud i en fælles øvelse, hvor de skal designe en proces til et team, der skal på dagsseminar. Vi dykker ned i teorien omkring forandringsledelse, hvad der sker når der er modstand og hvordan du som procesleder lærer at håndtere dette.

Efter dag 6 & 7

Når du er færdig med disse to dage, vil du være blevet klogere på konkrete modeller til at planlægge og afvikle større procesforløb. Du er stadig i gang med din læringslogbog. Og du er godt i gang med at ændre den måde, du plejer at forberede procesledelse i dit daglige arbejde.

LUK

Dag 8 & 9

Vi fokuserer på reel træningstid i planlægning, afvikling og evaluering af en proces, så du får sat dine nye kompetencer mest muligt i spil. Du vil være inspireret af det du har set de andre på holdet gøre og sige, af deres tips og tricks – og af undervisernes faglige indlæg og eksempler fra deres praksis.

Efter dag 8 & 9

I arbejder i din studiegruppe med at forberede og gennemføre en relevant proces på din arbejdsplads, og du får endnu mere træning i procesfacilitering i praksis. Du forbereder den med hjælp fra din sparringsgruppe – og går måske sammen ud og hjælper hinanden med afviklingen.

LUK

Dag 10

Vi arbejder med teori og værktøjer, der hjælper os med at koordinere mening i komplekse sager. Vi afslutter forløbet, evaluerer og kigger på alt det du har lært og hvordan du bliver ved med at udvikle din procespraksis.

Efter dag 10

Du er blevet meget skarpere på finesserne i god procesledelse på din egen personlige stil, og du vil have arbejdet med etik og moral i procesarbejdet. Du er blevet go’ til at have andre i proces, og ved hvordan du som en knivskarp procesleder, gør dine deltagere bedre til deres arbejde.

Mød os hos Go'Proces

Vi lever for den positive forandring, der skaber ny mening for mennesker og ny vitalitet for organisationer.
Vi iværksætter aldrig processer for processernes skyld. Vi vil se resultater, og vi skal skabe positiv forandring. Hver gang.

Mia Søiberg

Indehaver og chefkonsulent

Jeg er god til at skabe mening og vise sammenhængen mellem visioner, strategi og praksis. Jeg er optaget af at opfylde de mål, jeg er med til at arbejde for, og jeg er en fortrolig ... Læs mere

Rikke Kajhøj

Chefkonsulent

Jeg er chefkonsulent og arbejder især med at skabe tryghed, så svære processer bliver konstruktive processer. Mit arbejde er præget af min vilje til at gøre en forskel og til at ... Læs mere

Henrik Thomsen

Chefkonsulent

Jeg er chefkonsulent med det evige mål at få strategier til at slå igennem i praksis. Jeg vil med andre ord se resultater. Jeg er uddannet både tømrer og pædagog, jeg har en Master ... Læs mere

Martin Aastrup Søborg

Freelance salgschef

Som freelance salgschef i Go’Proces er det min opgave, i samarbejde med vores konsulenter at undersøge hvordan markedet udvikler sig, og hvem der har behov for vores ydelser ... Læs mere

Vi har undervist over 100 hold

Jeg fremhæver til stadighed Go’Proces’ uddannelse som en epokegørende læringsoplevelse for mig – det er jo det, der fik mig sporet for alvor ind på det, som jeg er mest optaget af – og heldigvis kan bruge al min arbejdstid på nu.

Mia Fihl Jeppesen, Udviklingskonsulent og Adjunkt, Ledelse og Organisation/KLEO

Vi samarbejder med